تنظیمات مرورگر
  • برای شروع کار ابتدا تنظیمات Pop-up Blocker مرورگر خود را با توجه به راهنمای تنظیمات زیر تغییر دهید

Internet Explorer

در مرورگر Internet Explorer از منوی Tools (Alt + X) روی گزینه Internet Option کلیک نمایید.

در پنجره باز شده وارد سربرگ Privacy شده و در قسمت Pop-up Blocker روی دکمه ی Setting کلیک نمایید

در پنجره باز شده (Pop-up Blocker Settings) و در قسمت Address of websites to allow آدرس این وبسایت را وارد نمایید و روی دکمه ی Add کلیک نمایید. و در پایین صفحه دکمه Close را بزنید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234

پنجره ی Internet Option را نیز با زدن دکمه Ok ببندید

Google Chrome

در مرورگر Google Chrome وارد قسمت Settings شوید.

در صفحه باز شده به پایین صفحه بیایید (Scroll Down) و روی لینک Show advanced settings... کلیک نمایید

دوباره به پایین صفحه بیایید و در قسمت Privacy روی دکمه Content settings... کلیک نمایید.

در پنجره باز شده و در قسمت Pop-ups روی دکمه ی Manage Exceptions کلیک نمایید

در پنجره باز شده آدرس وبسایت را در قسمت Hostname pattern وارد کرده و Behavior آن را روی حالت Allow قرار دهید و در انتها روی دکمه ی Done کلیک نمایید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234

پنجره بعدی را هم با زدن دکمه ی Done ببندید.

Mozilla Firefox

در مرورگر Mozilla Firefox وارد قسمت Options شوید

در صفحه باز شده و در سمت چپ صفحه روی Contents کلیک نمایید و در فرمی که به نمایش در می آید روی دکمه ی Exceptions... کلیک نمایید.

در پنجره ای که باز می شود و در قسمت Address of website نام وبسایت را وارد کنید و دکمه ی Allow را کلیک نمایید.

مثال های آدرس وبسایت :

  • www.google.com
  • myserver:1234